U kutu oka
Što prečesto
Zasuzi
Skrila se
Vrata.

Tek
Uzak prolaz
Mračan
K’o bezdan.

Čekajuć’ sreću da
U krilo mi
Padne
Prolazim kraj
Njih.

Slijepa za spoznaju
Da život je
Samo
Jedan.