Prijevodi

Cijena autorske kartice teksta (1800 znakova s razmacima):

 • Prijevod sa engleskog na hrvatski jezik – 70 kuna
 • Prijevod sa hrvatskog jezika na engleski jezik – 110 kn
 • Žurni prijevod – 50% na cijenu prijevoda

Napominjemo kako je svaki prijevod specifičan kako po vrsti teksta, tako i po kombinaciji jezika ili, pak, roku u kojem treba biti završen. Stoga budite slobodni kontaktirati nas i zatražiti detaljnije informacije o cijeni predmetnog dokumenta te ćemo Vam se u najkraćem roku javiti s povratnom informacijom – procjenom troškova.

Pomoć pri pisanju i oblikovanju maturalnih, seminarskih, stručnih radova i znanstvenih radnji

Cijena se određuje ovisno o predmetnoj materiji, zahtjevnosti samog rada te vremenu potrebnom za njegovu izradu te nas, stoga, budite slobodni kontaktirati kako bismo utvrdili sve potrebne detalje te, sukladno tomu, formirali cijenu.

U cijenu je uključeno lektoriranje, korektura te provjera kvalitete rada.

Poduke - Engleski i hrvatski jezik

1. Poduke 1 na 1 – 55 kn/sat

 • Cijena po osobi.
 • Trajanje: 1 školski sat (45 minuta).
 • Klasičan tip poduka, uz sudjelovanje polaznika i predavača. Individualan pristup i temeljita obrada materije otklonit će svaku nejasnoću.

2. Poduke 2 na 1 – 45 kn/sat

 • Cijena po osobi.
 • Trajanje: 1 školski sat (45 minuta).
 • Sadržajno i programski jednake klasičnim 1 na 1 podukama, no dinamičnije i poticajnije, jer sudjeluju dva polaznika koji se međusobno nadopunjuju  i zajednički rješavaju problematična područja materije.
  Dakle, ukoliko imate supatnika u svladavanju gradiva iz engleskog i hrvatskog jezika, slobodno ga povedite, uštedite čak 20 kn po satu i dokažite da ste zajedno jači.

Lektura i korektura

Cijena autorske kartice (1800 znakova s razmacima):

 • Lektura hrvatskog teksta – 40 kuna
 • Korektura hrvatskog jezika – 20% od cijene prijevoda