Za kvalitetan i smislen tekst nije dovoljno pročitati potrebnu literaturu ili tek izmijeniti redoslijed riječi u rečenici kako bismo dobili “svoj” tekst.
Potrebno je, prije svega, imati određenu razinu pismenosti te tako sadržajno i stilski uobličiti tekst kako bi on, u konačnici, bio smislena cjelina. Jer, nitko ne želi “lomiti” jezik i oči na radu punom pravopisnih, stilskih i sadržajnih pogrešaka.

Pod lekturom podrazumijevamo uklanjanje gramatičkih i pravopisnih, ali i sadržajnih pogrešaka, usklađivanje nazivlja s jezičnom normom te druge lektorske zahvate koji poboljšavaju strukturu rečenice, dok ćemo se korekturom pobrinuti za eventualne “tipfelere”, odnosno pronaći i ispraviti slučajne ili tehničke pogreške.